Meizu MX5

Henüz Türkiye pazar?na birkaç gün önce ad?m atm?? olan Çinli geli?tirici Meizu, yeni modellerini devam ettirerek piyasada süreklilik yakalamak istiyor. MX4 ve MX4 Pro modelleriyle birlikte dünya çap?nda olumlu yorumlar almay? ba?aran firma ?imdi de Meizu MX5 ile kar??m?za ç?kmaya haz?rlanmakta. Çin tabanl? bir internet sitesinde yay?mlanan bilgilerde Meizu MX5’in ço?u detay? bizlere s?zd?r?ld?. Telefon yine üst segmentte olacak ve MX4’teki kalite ivmesini koruyacak gibi gözüküyor.

Quad HD Ekran
Meizu’nun henüz geli?tirmekte oldu?u yeni nesil amiral gemi modeli MX5, iddia edilenlere göre 5,5 inç büyüklü?ünde 2K yani 2560×1440 piksel çözünürlük sunan Quad HD ekrana sahip olacak. Firman?n son günlerin yeni modas? parmak izi okuyucusunu da atlamamas? beklenmiyor. Modelde Meizu’nun kapasitif O ?eklindeki butonunun parmak izi okuyucusu olarak kar??m?za ç?kaca?? iddia ediliyor.

41 Megapiksel Kamera!

Çinli üretici bu telefon ile gündeme damgas?n? vurma konusunda oldukça iddial?. Zira e?er iddia edilen bilgiler do?ru ise MX5’de ?u ana kadar sadece Nokia Lumia modellerinde kar??m?za ç?kan 41 megapiksellik kamera yer alacak. Telefona ait ortaya ç?kar?lan bir di?er özellik ise i?lemci. Meizu’nun yeni modelinde yer vermesi beklenilen i?lemci MediaTek üretimi MT6795. Ayr?ca cihaz?n 4 GB RAM’e sahip olaca?? da konu?ulanlar aras?nda.


0 Yorumlar