Microsoft Apple Aras?nda Reklam Sava??, Microsoft, bir süredir sürdürdü?ü rakip marka kar??tl??? üzerine kurulu reklam filmlerine yeni bir seri ile devam ettiriyor. “Do?rusu” slogan?yla rakiplerinin eksik yönlerine odaklanan Microsoft’un son hamlesi “dokunmatik ekranl?” hepsi-bir-arada PC’lere yönelik oldu. Apple’? hedef tahtas?na oturtan MS, reklamda Apple’?n böyle bir ürüne sahip olmamas?na vurgu yap?yor.

Windows 8.1 i?letim sistemli ürün olarak HP Envy Rose 20 hepsi-bir-arada bilgisayar?n kullan?ld??? reklam, dü?ün arefesinde bir genç k?z?n anlat?m? üzerinden yürüyor. Gelinlik ve k?yafet seçiminden dü?ün organizasyonuna birçok i?i PC üzerinde yapan gelin aday? ve arkada?lar?, HP Envy Rose’un dokunmatik ekran?ndan reklam boyunca fazlas?yla yararlan?yor.

Reklam filminde, hepsi bir arada PC’nin farkl? kullan?m biçimlerini de izleyiciye aktar?yor. Bir sehpa üzerinde üç ki?inin kolayca görebilece?i ve müdahale edebilece?i ?ekilde kullan?lan Envy Rose 20, bir ba?ka sahnede dizüstünde kullan?l?rken gösteriliyor.


0 Yorumlar