Windows 8.1 Update 1 Tarihi, Windows ve Windows Phone i?letim sistemleri hakk?nda s?zd?rd??? bilgiler ile gündeme gelen Paul Thurott, resmi Twitter hesab?ndan payla?t??? tweette Windows 8.1 Update 1’in tarihini aç?klad?.

Tahminlerden daha önce, 8 Nisan 2014’te yay?nlanaca?? söylenen güncellemeyi, normalde çok daha önceden cihazlar?na kurabilen MSDN üyeleri ise bu sefer sadece 6 gün öncesinden indirebilecek.

Windows 8’den itibaren tablet ve dokunmatik ekranl? notebook kullan?c?lar? için özel geli?tirmeler sunan Microsoft, Windows 8.1 Update 1 ile eski masaüstü kullan?c?lar?n?n kalbini tekrar kazanman?n yollar?n? ar?yor.

Mobil Dünya Kongresi’nden bir gün önce düzenledi?i etkinlikte bilgisayar?n? fare ile kontrol eden kullan?c?lara özel geli?tirmeler yapaca??n? anlatan Microsoft, özellikle çoklu görev uygulamalar?nda ve ba?lang?ç menüsüne ula??m konusunda de?i?iklikler yapacak.


0 Yorumlar