Qualcomm Toq

Las Vegas’ta düzenlenmekte olan ve 7 Ocak’ta kap?lar?n? ziyaretçilere açan CES 2014 Fuar? bizlere çok iyi teknolojik ürünleri sunmaya devam ediyor. Genelde i?lemciden laf aç?l?nca ismini duymaya al??t???m?z Qualcomm da fuara farkl? bir ürünle kat?l?yor: ak?ll? saat. Qualcomm Toq ad?yla piyasaya sürülecek olan giyilebilir ak?ll? saat için tüm detaylar aç?kland?, fiyat? d???nda. Bu yüzden ?imdilik Qualcomm Toq fiyat konusunda bilgi veremeyece?iz ama aç?kland???nda yaz?m?z? güncelleyece?iz. Ayr?ca ürün için bir inceleme videosu da yer al?yor.

Mirasol teknolojisi sayesinde ekran? son derece net bir ?ekilde görülen, tasar?m?yla tatmin edici bir düzey sergileyen Qualcomm Toq’a uygulama yüklenebiliyor, ayr?ca cihaz?n bataryas? Sony, Samsung gibi rakip markalar?n giyilebilir teknoloji cihazlar?na k?yasla daha performansl? ?ekilde kullan?m vaat ediyor.

Ak?ll? telefonunuz üzerinden mesajlar?n?z?, takviminizi görebilece?iniz Qualcomm’un ak?ll? saati sadece Android uyumlu. Di?er detaylar a?a??da yer alan inceleme videomuzda. ?yi seyirler.


0 Yorumlar