src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/nexus_7-300×169.jpg” alt=”” title=”nexus_7″ width=”300″ height=”169″ class=”alignnone size-medium wp-image-2219″ />

Google’?n önümüzdeki etkinli?ininin düzenlenmesine daha aylar olsa da o etkinlikte tan?t?lacak olan Nexus 7’den bilgiler gelmeye devam ediyor. Nexus 4 ile beklenileni pek de alamayan Google bu çal??mas?nda hedefi vurmaya çal??acakken çal??malar?n? da büyük itina ile yürütüyor. Asl?nda daha önce sat??a sunulan Nexus 7 bu sefer full HD ekran?yla gelecek.

DigiTimes’da ç?kan habere göre daha önce HD ekran seçene?iyle sat??a sunulan ve sat?? rekorlar? k?ran Nexus 7’nin Full HD versiyonu Google O/I etkinli?inde bizlerle tan??t?r?lacak. Jelly Bean kullanacak olan cihaz?n fiyat?n?n 199 ile 249 dolar aras?nda de?i?mesi beklenirken kamerada da iyile?tirmeler yap?lmas? bekleniyor. Henüz kesin bir bilgi olmasa da Google’a kar?? böyle bir iddiay? orta atan DigiTimes’?n daha önceki öngörülerinin do?ru ç?kt???n? da belirtelim.


0 Yorumlar