Nexus Foo

Google’?n geli?tirdi?i i?letim sistemi Android’in yan? s?ra bunlar için üretti?i tabletler Nexus serisi de büyük ilgi görüyor. Bu tablet serisi Nexus 10 ile zirvede b?rak?lm??, uzun bir süre daha da üst segmentinde bir tablet sat??a sunulmam??t?. Yak?n zamanda Android L de kullan?c?lar?n kullan?ma sunulacakken bu i?letim sistemiyle ilk kez sat?lacak olan tablet Nexus Foo olacak. Bu vakte kadar Nexus Foo özellikleri ya da fiyat? hakk?nda elimize neredeyse hiçbir net bilgi gelmezken sonunda Benchmark testinden yakalananlar oldu. ??te Nexus Foo özellikleri.

Nexus Foo neyin nesi?

GFXBench testinde görüntülenen yeni Nexus tabletin en dikkat çeken yönü isimlendirme politikas?. Bu test ile Google’?n 10.3 inç büyüklü?ündeki yeni tabletine Nexus Foo ismini verebilme ihtimali ortaya ç?kt?. GFXBench testinde ayr?ca cihaz?n teknik özellikleri de yer al?yor.

Teknik özellikleri göründü

Nexus Foo’nun 1.9 GHz dört çekirdekli Tegra 4 i?lemciye, 2 GB RAM’e ve 10.3 inç büyüklü?ünde 1080P Full HD ekrana sahip olaca?? GFXBench testinde görünüyor. Kamera, GPS, pusula, ???k sensörü ve NFC gibi bile?enlerin testte görüntülenememesi tabletin henüz test a?amas?nda oldu?una yönelik bir i?aret olabilir. Nexus Foo fiyat? henüz kesinle?mi? de?il.

Cihaz? s?zan özelliklerine göre de?erlendirmek gerekirse Google yine fiyatland?rma politikas?nda ?l?ml? bir yakla??m sergileyebilir. Çünkü Nexus Foo, teknik özellikleri bak?m?ndan orta ile üst segment aras?nda yer a Bakal?m Google, Nexus Foo ile umdu?unu bulabilecek mi?


0 Yorumlar