src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Nokia-207-300×150.jpg” alt=”Nokia-207″ width=”300″ height=”150″ class=”alignnone size-medium wp-image-3516″ />

Nokia Symbian i?letim sistemini b?rakt? b?rakacak diyoruz ki yeni telefonlar daha tan?t?ld?. A?ustos ay?nda tamamen Symbian’dan kopumunu gerçekle?tirecek olan Fin firma üç yeni giri? segmentinde yer alan telefonu daha sektöre sundu. Üç telefon da dü?ük teknik özelliklere sahipken isimleri Nokia 207, 208 ve 208 Dual olarak belirlendi. Nokia 207 2.4 inç boyutunda QVGA kalitesinde görüntü sa?layan bir ekrana sahip. Ayn? ekran boyutu Nokia 208’de de geçerli. 89.6 graml?k a??rl???yla ortalama bir ta??nma gücüne sahip olan Nokia 207 114.2 x 50.9 x 12.8mm’lik boyutlarla geliyor.

Nokia 207 1.020 mAh gücünde bir bataryaya sahip. Normal ?artlarda çok dü?ük olan bu pil seviyesi dü?ük segmentte yer alan bir telefona göre gayet uygun; Nokia’n?n uzun ömürlü telefonlar?n? da hat?rlay?nca daha da rahatl?yoruz. Nokia 207’de kamera bulunmazken Nokia 208’de 1.8 megapikselik bir kamera yer al?yor. Nokia 207 fiyat? olarak 60 ile 70 dolar aras?nda bir fiyat?n gelmesi bekleniyor, Nokia 208 fiyat? ise en fazla 20 dolar daha fazla olacakt?r. Telefonlar internete ba?lanabiliyor.


0 Yorumlar