src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/nokia.jpg” alt=”nokia” width=”468″ height=”240″ class=”alignnone size-full wp-image-4089″ />
Mobil teknoloji kendini her geçen gün geli?tirmeye devam ederken bu teknoloji saatlere de atlam??t?. Ak?ll? saat furyas? ilk olarak Apple ile ba?larken bundan sonra Samsung taraf?ndan da benimsenirken son olarak buraya Nokia da el at?yor. Nokia’n?n ilk ak?ll? saati foto?raflar? geçti?imiz gün internete dü?tü. Çinli bir internet sitesi taraf?ndan yay?mlanan foto?raflar fazlas?yla gerçekçi gözüküyor, bakal?m ne zaman yay?mlanacak?

Bu markalardan biri de telefon devi Nokia oldu. Microsoft’un saydam alüminyumdan olaca?? iddia edilen ak?ll? saati ile ilgili dedikodular sürereken, Çin men?eili görseller Nokia’n?n ak?ll? saat çal??malar? bulundu?unu ortaya koyuyor.

Görselleri yay?nlayan Çinli Ctech sitesi cihazla ilgili herhangi bir teknik özellik ya da detay bilgi vermezken teknoloji analistleri Nokia’n?n bu alanda çal??ma içinde olmas?n?n sürpriz olmad???n? belirtiyorlar. Bakal?m Nokia’n?n ak?ll? saati hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgilere ne zaman kavu?aca??z?


0 Yorumlar