src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/OS-X-Mavericks-Golden-Master.jpg” alt=”OS X Mavericks Golden Master” width=”468″ height=”322″ class=”alignnone size-full wp-image-4086″ />

Mac OS X’in en son versiyonu 10.9 Mavericks geçti?imiz Haziran ay?nda bizlere sunulmu?ken sadece developer hesaplara sahip olanlara özel olarak kullan?ma aç?lm??t?. Art?k bu sistemin normal kullan?c?lara, yani bizlere aktar?lmas?na çok az bir zaman kald?. Gelen bilgilere göre birkaç gün içerisinde yeni i?letim sistemiyle, OS X Mavericks ile tan??m?? olaca??z.

Ekim ay? içinde muhtemelen son kullan?c? sürümü yay?nlanacak OS X Mavericks’in Golden Master sürümünde baz? yenilik ve güncellemeler de gün yüzüne ç?kt?. Yeni Finder sekmeleri, geli?tirilen Apple Haritalar, Nap fonksiyonu için güç tasarrufu uygulamas? Golden Master sürümü ile beraber gelen yenilikler aras?nda.
Bununla beraber hala ço?u uygulama ile(örne?in Opera Web Taray?c?s?…) uyumsuzluk ve klasörlerin kullan?m? s?ras?nda bir tak?m hatalar?n devam edip etmedi?i henüz belli olmad?. Güncellemelere dair ayr?nt?lar? yeni güncellemeyi deneyimleyip ilerleyen saatlerde sizlerle payla?aca??z.

Apple, geli?tiriciler için gerçekle?tiri?i yay?nla beraber büyük olas?l?kla OS X Mavericks’in son haliyle beraber piyasaya sürülercek Xcode 5.0.1’i de yay?nlad?.


0 Yorumlar