• Nokia, Alcatel’i satın aldı

  Geçti?imiz günlerde internette dönen bir iddiada Nokia’n?n Frans?z firma Alcatel-Lucent’i sat?n alaca?? belirtiliyordu. Bu iddiaya zaten herkes olur gözüyle bakarken aç?kças? bu kadar h?zl? ?ekilde...

 • Nokia Illusionist iptal edildi

  Geride b?rakt???m?z ay içerisinde sizlere vermi? oldu?umuz haberde Nokia’n?n 8 inçlik bir tablet üzerinde çal??t???n? ve hatta birçok foto?rafla birlikte teknik özelliklerin de internete s?zd?r?ld???n?...

 • Nokia MixRadio geldi

  Bundan yakla??k iki ay önce sizlere Microsoft’un Nokia’y? sat?n ald???na dair haberimizi vermi?tik. O haberden sonra pek bu konu üzerinde durmad?k, çünkü pek de do?rular?...

 • Nokia’dan küçük boyutlu tablet

  Tablet piyasas?na son zamanlarda giren en büyük isimlerden biri olarak gözüken Nokia ilk tableti Lumia 2520 ile çok iyi yorumlar al?rken devam?n? de getirme niyetinde....

 • Lumia 2520 ve Surface 2 savaşı başlıyor

  Yakla??k bir ay önce Nokia’n?n tüm mobil bölümleri dünya devi Microsoft taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Görünü?e bak?l?rsa Nokia gizliden i?ler de çeviriyormu?. Uzun süredir kendi tableti...

 • Nokia Guru internete sızdırıldı

  Fin geli?tiricinin uzun süredir üzerinde çal??t???n? bildi?imiz yeni müzikçalar? da sonunda internete dü?tü. ?a??rmad???m?z olay cihaz? internete sokan?n yine Evleaks olmas? olurken Guru ad?ndaki yeni...

 • Nokia akıllı saat

  Mobil teknoloji kendini her geçen gün geli?tirmeye devam ederken bu teknoloji saatlere de atlam??t?. Ak?ll? saat furyas? ilk olarak Apple ile ba?larken bundan sonra Samsung...

 • Nokia Tablet geliyor

  Neredeyse tüm mobil telefon üretimi gerçekle?tiren firmalar tablet sektörüne de giri? yapt? ancak Nokia’dan bu vakte kadar öyle bir atak görmedik. Son zamanlarda bunun dedikodusu...

 • Nokia’dan yeni kamera atağı

  Finlandiya’n?n en büyük firmalar?ndan biri, cep telefonu piyasas?n?n da en sayg?n firmalar?ndan biri olan Nokia, Lumia serisi ve Windows Phone 8 i?letim sistemiyle birlikte uzun...

 • Nokia’da Maçkolik 6 ay bedava

  Nokia Ma?aza’n?n en fazla indirilen uygulamalar?ndan biri olan Maçkolik uygulamas?, Asha model telefon alanlara 6 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Futbolseverlerin vazgeçemedi?i uygulamalardan olan Maçkolik,...