src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Nokia-Lumia-1020-300×223.jpg” alt=”Nokia Lumia 1020″ width=”300″ height=”223″ class=”alignnone size-medium wp-image-3589″ />

Çok yak?n bir zaman sonra gerçekle?tirilecek etkinlikte tan?t?lmas?na kesin bir gözle bak?lan Nokia Lumia 1020’den yeni bilgiler geldi. Uzun süredir dedikodusu yap?lan telefon en üst segmentte yer alacakken en çok da yüksek kaliteli kameras?yla dikkatleri üzerine toplayacak. 41 megapiksel kalitede kameras?yla gelecek olan telefonun görsellerini daha önce sizlerle payla?m??t?k. Nokia Lumia 1020 siyah, beyaz ve sar? renk seçenekleriyle sat??a sunulacakken Windows Phone 8 i?letim sistemi kullanacak. Microsoft ve Nokia aras?ndaki dostluk ve i? ortakl??? her geçen gün artarken çevreden bu birlikteli?i bozmak için büyük u?ra?lar sarf edildi?i de ortada.

2 GB RAM ve 32 GB’l?k dahili haf?za ile raflardaki yerini alacak olan Nokia Lumia 1020 Xen on ve LED Flash özelliklerini de üstün kameras?nda bulunduracak. Telefon ilk olarak Microsoft Store’da yerini alacak, bu tarih ise 22 Temmuz olarak bekleniyor. Gelen bilgilere göre Nokia Lumia 1020 fiyat? 602 dolar olacak. Telefonun ülkemize gelmesi halinde fiyat yine 2 bin liray? bulacakt?r. Henüz Nokia Lumia 1020’nin ne zaman Türkiye’ye sokulaca??na dair bir haber bizlere ula?m?? de?il, ancak Nokia’n?n di?er tüm telefonlar? gibi bunun da erken gelmesini bekliyoruz. Per?embe ak?am? düzenlenecek olan etkinlikte telefonu tamam?yla tan?yaca??z, ?imdi biraz daha sabredip iddialara göz atmam?z gerekiyor.


0 Yorumlar