src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Nokia-Lumia-925-277×300.jpg” alt=”Nokia Lumia 925″ width=”277″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2945″ />

Lumia serisiyle mükemmel i?ler ortaya koyan Nokia bu serisini yeni bir telefonla daha tan??t?r?yor. ?lk olarak ?ngiltere’de sat??a sunulan Nokia Lumia 925 yak?n zamanda tüm Avrupa ve Türkiye’de de operatörlerle birlikte kullan?c?lara sunulacak. Geride b?rakt???m?z bir hafta içerisinde 3 tane telefon duyurmay? ba?aran Finlandiyal? firma 2 sene öncesini aratm?yor, hatta bizce ?u an Samsung ve Apple’a bile kafa tutacak kapasiteye geldi. Birkaç ay sonra Nokia’n?n pazar pay?n?n çok daha fazla artt???n? görece?imizden ?üphemiz olmas?n.

Nokia Lumia 925 8.7 megapiksel kalitesinde bir kameraya sahipken xbu kamera çift LED ????a sahip. 4.5 inç büyüklü?ündeki ekran?yla Super AMOLED kalitesinde görüntü sunan Nokia Lumia 925 1280×768 piksel çözünürlü?ünde, oldukça detayl? videolar ve foto?raflar izlememizi sa?l?yor. Gorilla Glass 2 teknolojisiyle korunan telefon ekran? ise her türlü darbeye kar?? a??r? dayan?kl? bir yap?ya sahipken telefonun 16 GB’l?k bir dahili haf?zaya sahip oldu?unu ve ba?ka seçene?in olmad???n? belirtelim. Ancak MicroSD kartlar ile bu haf?zay? yükseltebilirsiniz. Nokia Lumia 925 fiyat? 610 dolar. Ülkemizdeki fiyat?n?n ise bin 300 liray? bulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar