src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Samsung-Galaxy-S4-Activ.jpg” alt=”Samsung Galaxy S4 Activ” width=”210″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-2942″ />

Galaxy S4’ü tan?tan Samsung bu telefon üzerinde birçok farkl? varyasyon daha deneyecek. Mini versiyonu kesin olarak ç?kacak telefonun ?imdi de Activ ad?nda bir yan modeli daha belirdi. Telefon henüz Samsung taraf?ndan resmi olarak aç?klanmazken Bluetooth onay? al?rken kay?tlara tak?ld?. ?çeriden de baz? bilgiler s?zd?r?ld?, bunlara göre Samsung Galaxy S4 Activ’in özelli?i su geçirmeyecek olmas? ve içeri toz kaçmas?na kar?? da güvenlikli olmas?. Su geçirmeyen telefonu ilk olarak Sony geli?tirmi?ti. Samsung’un son birkaç ayda büyük taklit yaz?l?m ve donan?mlar geli?tirdi?ini itiraf etmek gerekiyor.

GT-I9295 kod ad?yla gözüken Samsung Galaxy S4 Activ, S4’ün yan modeli olmas?na ra?men onla ayn? teknik özellikleri ta??mas? beklenmiyor. Telefon Full HD ekran görüntüsü ile kar??m?za ç?kacak, bunun yan? s?ra tasar?m olarak da S4 ile tamamen ayn? olacak. Teknik özelliklerin de Mini kapasitesinde olabilece?i konu?uluyor. Telefon turuncu renkle sat??a sunulacak, Türkiye’ye de gelmesine kesin bir gözle bak?l?yor ama ra?bet görecek mi onu sonradan görece?iz. Samsung Galaxy S4 Activ fiyat? da tabi ki henüz belli de?il.


0 Yorumlar