src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/nokia_tablet.jpg” alt=”” title=”nokia_tablet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1918″ />

Nokia, Lumia serisiyle birlikte yakalad??? yükseli? dönemini çabuk b?rakmak istemiyor. Uzun y?llard?r kötü bir dönem içerisinde bulunan firma Lumia ile rahat bir nefes alm??t? ve ?imdi kozlar?n? tablet piyasas?nda da kullanacak. ?u ana kadar Nokia hariç di?er tüm telefon firmalar?n?n da tablet sektörüne girdi?ini söyleyebiliriz.

Yabanc? bir siteye konu?an Nokia yetkilileri ?irketin tablet i?lemcisi için Quallcom ile görü?meler içinde oldu?unu söylediler. Ayr?ca söylenen ba?ka bir habere göre de Nokia zaten tablet ç?karma i?ini çok önceden dü?ünüyormu? ama Microsoft Surface tableti ç?kar?nca bu karar? biraz daha ertelemi?. Nokia tablet fiyat? ve özellikleri ?imdilik belli olmasa da ç?k?? tarihi belli: ?ubat 2013.


0 Yorumlar