• Yeni oyun konsolu Game Stick

  Geçti?imiz yaz?lar?m?zda sizlere PlayStation ve XBOX’a rakip olan OUYA adl? bir oyun konsolu tan?tm??t?k. Büyük sistemi ve ucuz fiyat?yla oldukça cezbedici olan ve Android i?letim...

 • Nokia tablet fiyatı ve özellikleri

  Nokia, Lumia serisiyle birlikte yakalad??? yükseli? dönemini çabuk b?rakmak istemiyor. Uzun y?llard?r kötü bir dönem içerisinde bulunan firma Lumia ile rahat bir nefes alm??t? ve...

 • MSI Alienware özellikleri ve fiyatı

  Bir husus üzerinden geçti?imiz yaz?lar?m?z?n hepsinde üzerinde durdu?umuz konu vard?; art?k bilgisayarlar tarihe gömülüyor. Bu olay özellikle oyun sektöründe gerçekle?iyor. Oyun konsollar? o kadar geli?ti...

 • Windows Blue nedir

  Windows Blue, bu aylar içerisinde internet üzerinde Microsoft ad?na konu?ulan en büyük konular aras?nda yer al?yor. Windows 8 ç?kt? ama arkas?ndan gelecek güncelleme ?imdiden merak...

 • Steam Box çıkış tarihi

  Biz PlayStation 4’ü dört gözle beklerken bu aralar oyun piyasas?ndaki ve özellikle oyun sat?? platformuyla sürekli gündemde olan Steam’den bir konsol geliyor. Valve’nin alt?nda ba?ka...

 • Windows 8 Pro Surface fiyat

  Microsoft, Ekim ay?nda teknoloji bir dünyas?nda bir devrim gerçekle?tirerek Windows 8 ile birlikte Windows Surface’leri de piyasaya sürmü?tü. Surface RT’ler Windows programlar?n? çal??t?ram?yorlard? ve bu...

 • PlayStation 4 ne zaman çıkacak

  Sony’nin konsol serisi PlayStation için dördüncü versiyonu uzun zamand?r bekliyoruz. PlayStation 3 ç?kal? neredeyse 3 sene oldu ve hala Sony’den PS4 için resmi bir aç?klama...