• Facebook Grap Search’le tanıştı

  Facebook’un geçen gün tan?t?m?n? yapaca??n? aç?klad???, bizim yeni bir mobil i?letim sistemi ya da telefon olarak bekledi?imiz yenilik tan?t?ld?. Facebook, art?k Grap Search özelli?i ile...

 • Asus Memopad fiyatı ve inceleme

  Google ile birlikte yürüttükleri çal??malarda Nexus’u piyasaya süren ve beklenileni tam anlam?yla elde edemeyen Asus, 199 dolardan satt?klar? Nexus’tan daha ucuz bir tablet ile kar??m?za...

 • Facebook telefon fiyatı ve özellikleri

  Facebook, yar?n çok büyük bir etkinlik düzenleyecek. ?irketten yap?lan resmi aç?klamada yar?nki etkinlikte mobil dünyas?n? ba?tan yazacak bir sistem ya da cihaz bizlerle tan??t?r?lacak. Etkinlikte...

 • Valve Steam Box inceleme, fiyatı

  Steam adl? online oyun sat?? platformu ile Half Life’tan bile çok büyüyen Valve’?n yeni bir oyun konsolu üzerinde çal??t??? aylard?r gündemimizi me?gul ediyordu. CES 2013’te...

 • Lenovo K900 fiyatı ve özellikleri

  Lenovo K900 de CES 2013’te tan?t?lan yeni y?l?n yeni ak?ll? telefonlar?ndan birisi. Intel ile birlikte yürütülen özel çal??malar sonucu üretilen ve Intel Clover Trail+ platformuna...

 • Huawei Ascend W1 fiyatı ve özellikleri

  Huawei’nin ilk Windows Phone 8 i?letim sistemli telefonu da tan?t?ld?. CES 2013’te firman?n ilk tan?tt??? telefon olarak dikkat çeken Huawei Ascend W1, orta segmentteki ba?ka...

 • Apple TV Türkiye fiyatı ve özellikleri

  Geçti?imiz ay Türkiye’de resmi bayi açaca??n? aç?klayan Apple bir süre ard?ndan iTunes’un Türkçe versiyonunu da bizlere sunmu?tu. Amerika ve Avrupa’da resmi olarak sat??a sunulan Apple...

 • HTC M7 fiyatı ve özellikleri

  HTC’nin X1’den sonra daha büyük bir bomba patlatmas?na kesin bir gözle bak?l?yor. Droid DNA ve Butterfly modelleriyle dü?en pazar pay?nda eski dönemlerine dönmeye ba?layan firma,...