src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/nvidia_geforce_gtx_650_ti_testi-262×300.png” alt=”” title=”nvidia_geforce_gtx_650_ti_testi” width=”262″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1303″ />

NVIDIA 650 ve 660 serisi aras?nda bir ekran kart?n? daha piyasaya sürece?ini duyurmas?n?n ard?ndan test verilerini de bizlerle payla?t?. Yukar?daki resimde de görüldü?ü gibi bu iki donan?m?n aras? bir versiyon için üretilen ekran kart? verilerinin oldukça iyi oldu?unu söyleyebiliriz.

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, ülkemizde ve tüm dünyada sat??lar?na 1 GB gücündeki ilk serisiyle ba?layacak. Birkaç ay sonra ise 2 GB’l?k modellerin sat??a sunulmas? bekleniyor. Ekran kart? 128 Bit deste?i ile çal???yor. Bu de?er 660 serisinde 192 bit idi. 928 MHz gücünde çal??an ekran kart?n?n fiyat? aç?klanmazken piyasaya sürülece?i vakit de tam olarak bilinmiyor.


0 Yorumlar