src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/apple_kapanan_uygulamalar.jpg” alt=”” title=”apple_kapanan_uygulamalar” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1299″ />

Daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere aktard???m?z gibi Google birçok uygulamas?n? kald?rm??t? yeterince kullan?lmad???ndan dolay?. Bu kapanan uygulamalara Apple’dan da kat?lanlar oldu. Apple’?n büyük umutlarla sat?n ald??? ama bir türlü kullan?c?lar?n? al??t?ramad??? programlardan iki tanesi kald?r?l?yor.

?lk kald?r?lan uygulama Apple Ping. Bu program ile iTunes üzerinden sosyal bir a?a ba?lanabiliyorduk ama pek kullan?lm?yordu. Art?k bu program kalkt???na göre i?lev sadee iTunes üzerinden gerçekle?ecek, yani iTunes gittikçe daha kapsaml? bir hale geliyor. Di?er kapanan uygulama ise Chomp. Bu uygulama da program arama motoru idi. 30 Eylül’de kapanm??t? zaten. ?imdi program? kullanmak isteyenler ise “kapat?ld?” diye bir uyar?yla kar?? kar??ya kal?yor.


0 Yorumlar