src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/nvidia_Quadro-K6000.jpg” alt=”nvidia_Quadro K6000″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3760″ />

Dünyan?n en iyi grafik i?lemcisi üreten firmalar?n?n ba??nda gelen NVIDIA, dünyan?n en h?zl?s? olarak tan?tt??? yeni bir GPU’yu geçti?imiz gün bizlere sundu. Quadro K6000 ad?ndaki yeni görüntü i?lemcisi ?u ana kadar üretilen tüm markalardaki ekran kartlar?n?n en üst düzeyinde yer al?rken sa?lad??? performans ve görüntü kalitesiyle en az?l? oyunculara bile yard?mc? olabilecek. Yap?lan aç?klamalara göre Quadro K6000, Quadro 6000’e göre iki kat daha iyi bir performans sa?l?yor. “?imdiye kadar üretilmi? en h?zl? ve en yetenekli GPU” slogan?yla geride b?rakt???m?z gün özel bir lansmanla tan?t?m? gerçekle?tirilen GPU DDR5 mimarisini kullanarak 12 GB kapasite sunmakta. Tan?t?mda yap?lan aç?klamaya göre bu ekran kart? bir otomobilin tüm araç modellerini belle?ine alabiliyor.

Teknik özellikleriyle donan?m canavarlar?n? etkilemeyi fazlas?yla rahat ba?aran NVIDIA Quadro K6000 2 bin 880 streaming multiprocessor çekirde?e 4K kalitesinde ekran çözünürlü?üne sahip. Giri? ve ç?k?? portlar?nda özel bir sistem bulunduran yeni ekran kart? gecikme süresini en aza indirirken olas? bir hatadan kaynaklanacak donan?msal problemlerine önüne de geçiyor. Gelen bilgilere göre NVIDIA Quadro K6000 bu sonbahar aylar?nda HP, Dell ve Lenovo gibi markalarda yer alarak sat??a sunulacak; tekil fiyat? hakk?nda bir aç?klama yap?lm?? de?il.


0 Yorumlar