src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/nexus_7-300×199.jpg” alt=”nexus_7″ width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-3756″ />

Bugün ak?am saatlerinde Google taraf?ndan resmi bir ?ekilde tan?t?lacak olan Nexus 7 2’nin özelliklerinin hepsi yanl??l?kla ortaya ç?kar?ld?. BestBuy üzerinden yanl??l?kla rafa konulan tabletin tüm özellikleri de burada if?a edilirken resmi tan?t?mdan önce yeni cihaz?n tüm özelliklerini ö?renmi? olduk. Asl?na bak?l?rsa daha önce tahmin edilmi? olan tüm özellikler neredeyse do?ru, ama i?letim sistemi konusunda yan?lm???z. Bu sabah gördü?ümüz üzere Nexus 7 2, Android 4.3 ile sat??a sunulacak. 200.7 x 114.3 x 7.62mm ölçülerine sahip olan Nexus 7 Full HD görüntü kalitesi sunacak. 1920×1200 piksel çözünürlükle birlikte geliyor olan Nexus 7 2 bir önceki versiyonunda 1280×800 piksel çözünürlük sunuyordu.

Nexus 7 2 Snapdragon S4 Pro i?lemciyle birlikte geliyor; 1.5 GHz gücünde performans sa?layan bu i?lemci dört çekirde?e sahip. 2 GB RAM’e sahip olan cihaz Adrena 320 grafik çipsetiyle kar??m?za ç?kacakken 16 ve 32 GB’l?k dahili haf?za seçenekleriyle sat??a sunulacak. Tabletin a??rl???n?n kilonun dörtte biri civar?nda olmas? bekleniyor, bunla birlikte iPad Mini’den hafif olmayaca??n? belirtelim. Ayr?ca Nexus 7 2 fiyat? konusunda ?u an bir ?ey söylemek için erken, büyük ihtimal bugün gerçekle?ecek olan tan?t?mda Google tabletin fiyat?n? da bizlere aktaracakt?r. Nexus 7’nin ilk tableti fazlas?yla tutulmu?tu, bu tabletin de iyi i?ler yapmas? bekleniyor; bakal?m ülkemizde ne zaman sat??a sunulacak?


0 Yorumlar