class=”alignnone size-medium wp-image-663″ title=”fotograf1337773523″ src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/05/fotograf1337773523-200×300.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ />

 

Yurtiçi Kargo’nun Apple iOS cihazlar için güncelledi?i uygulamas? sayesinde art?k kargo ?irketiyle ilgili tüm i?lerinizi cebinizden yürütebileceksiniz.

Kolay kullan?m?yla kargo göndermedeki problemleri s?f?ra indirece?iniz uygulamada kargo ücretini hesaplayabilir, gönderinizin adrese gelmesini sa?layabilir ve ya gönderdi?iniz kadronun ?u anda nerede oldu?unu ö?renebilirsiniz.

Uygulaman?n en büyük faydas? ku?kusuz kargonun teslimat?yla ilgili i?leri gerçekle?tirecek ki?iler için önemli olacak.


0 Yorumlar