src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ofis_bilgisayari.jpg” alt=”ofis_bilgisayari” width=”290″ height=”298″ class=”alignnone size-full wp-image-3286″ />

Art?k neredeyse tüm i?ler bilgisayarlar üzerinde yap?l?yor, özellikle bayanlar?n masa ba?? i?lerde daha fazla zaman geçirdi?ini söyleyebiliriz. ?irketin size vermi? oldu?u bilgisayarla birlikte i?inizi yürütürken tabi ki sosyal medyan?zdaki hesaplar? ya da haberleri de takip ediyorsunuzdur. Ancak ofis bilgisayar?nda yap?lmamas? gerekenler de bulunuyor. Bunun için yaz?m?zda vermi? oldu?umuz ipuçlar?na özen gösterin. Özellikle hiçbir ?ifrenizi otomatik hat?rla yapmay?n, bu ba?kas?n?n bilgisayar?n?z? kulland???nda ?ifrenizi almas?na neden olur. Ve böyle yapm?? olsan?z bile her sitede farkl? ?ifreler kullan?n.

Herhangi bir siteye giri? yapt?ktan ya da e-ticaret sitesinde bir ?ey sat?n ald?ktan sonra mutlaka hesab?n?zdan ç?k?? yap?n, çünkü büyük siteler genelde ço?u bilginizi bar?nd?r?r ve bu bilgilerinizi tekrar görme ?ans? tan?r. E-ticaret siteleri ise çok daha tehlikelidir. Her gün ?irketten ç?kmadan önce çerezleri ve geçmi?inizi temizleyin. Büyük dosya indirme i?lemi yapmay?n, ?irketin IT bölümündekiler bunu rahatl?kla anlayabilir ve konumunuzun zararlanmas?na neden olur. Korsan yaz?l?mlar indirmemeniz gerekti?ini konusunda da uyaral?m, pornografik içeriklere de kesinlikle ba?lanmay?n.


0 Yorumlar