src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ps4-300×168.jpg” alt=”ps4″ width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3289″ />

?lk olarak teknik özelliklerini Mart ay?nda tan?tan PlayStation 4’ün tasar?m? 2 gün önce E3’de bizlere gösterilmi?ti. Daha önce internete sunulan prototiplerle hiçbir alakas? bulunmayan PlayStation 4 tasar?m? ve fonksiyonlar?yla fazlas?yla be?enilirken teknik özellikleriyle Xbox’? her türlü geride b?rakt?, ayr?ca kullan?c?y? dü?ünen özellikleriyle sosyal medya üzerinde Xbox One’? alay konusu etmeyi de ba?ard?. Peki PS4 fiyat? ne kadar olacak? Bu konunun aç?klamas? da geçen gün bildirildi. ??te PS4 fiyatlar? adl? yaz?m?z?n en önemli bölümü.

PS4 fiyat? olarak 399 dolar belirlendi. Xbox One fiyat? ise 499 dolar, özellikleri daha kötü olmas?na ra?men. Sony yetkilileri dün yapt?klar? aç?klamalarda Xbox One’a ta? at?p PlayStation’?n sadece oyun konsolu oldu?unu dile getirmi?lerdi, Xbox’?n daha farkl? planlar? oldu?u ortada. PS4 Türkiye fiyat? bin liraya yak?n olacak gibi gözüküyor. PS3 fiyat?ndan daha uygun bir etiketle sat??a sunulan PS4 sonbahar aylar?nda teknoloji marketlerindeki yerini alacak ve dünya ile ayn? anda Türkiye’de de sat??a sunulacak. Konsol sat??a ç?kt???nda detayl? incelmesini de sizlere sunmu? olaca??z.


0 Yorumlar