ok_glass

Google’?n belki de en önemli çal??malar?ndan, projelerinden biri olan Google Glass için her gün yeni bir haber, yeni bir iddia bizlerle bulu?turuluyor. Teknolojiyi binlerce ad?m öteye ta??yan Google Glass’la birlikte günlük ya?ant?n?n de?i?ece?i kesin. ?imdilik s?n?rl? say?daki sat??lar?yla dünyan?n her taraf?na yay?lamam?? olsa da birkaç sene içerisinde bu sorun da çözülecektir. Son olarak Google Glass’a gelecek olan OK Glass ad?nda bir özellikten bahsedilmeye ba?lad?n. Gelen bilgilere göre bu uygulama Google Wallet’?n gözlü?e uyarlanm?? hali olacak.

Son söylentilere göre Google’?n para transfer, ödeme servisi Wallet, ak?ll? gözlük Glass’a uyarlan?yor. Son test a?amas?nda olan Wallet uygulamas? ile ki?iler aras? para transferi yapmak için sadece “Ok Glass, send money” ( Tamam Glass, para gönder) demeniz yeterli olacak.

Uygulama indirilebiliyor

Uygulama hala daha test a?amas?nda ancak Google’?n ?irket için a?lar?ndan birisindeyseniz Google Wallet for Glass uygulamas?n? gözlü?ünüze kurabilirsiniz. Glass üzerinden yap?lan para transferlerinde Google’?n yüzde 2.9 komisyon alaca?? tahmin ediliyor.


0 Yorumlar