• Google Glass satışları durduruldu

  Uzun süredir internet dünyas?nda Google Glass’?n gelecek ak?beti hakk?nda iddialar dönüyor ancak konu?ulan konulara pek de fazla ihtimal verilmiyordu. Ancak beklenmeyen ?ey oldu ve Google...

 • OK Glass ile para gönder

  Google’?n belki de en önemli çal??malar?ndan, projelerinden biri olan Google Glass için her gün yeni bir haber, yeni bir iddia bizlerle bulu?turuluyor. Teknolojiyi binlerce ad?m...

 • Google Glass Satın Al Türkiye

  Amerika’da sat??a sunulmu? olan ürünleri kolay ve pratik bir ?ekilde sat?n almam?z? sa?layan site Amerikadaniste.com art?k Google Glass’? da almam?za olanak tan?yor. Google’?n yeni nesil...

 • Google Glass’a çerçeveler geliyor

  Henüz sadece Amerika’da sat??a sunulan Google Glass, Avrupa’ya gelmeden önce büyük yenilikler alacak gibi gözüküyor. Gayet klasik ve sade bir tasar?ma sahip olan Google Glass’a...

 • Samsung Galaxy Glasses geliyor

  Google Glass, Amerika’da çoktan sat??a sunulmu? ve büyük bir kitle taraf?ndan kullan?lmaya ba?lanm??ken cihaz halen ne Avrupa ne de Asya’da sat??a sunuldu. Henüz bir rakibinin...

 • Google Glass tepki almaya devam ediyor

  Google’?n bu vakte kadar geli?tirdi?i en mükemmel ?eylerden biri olarak tan?t?lan ve yeni bir ça??n ba?lang?c?n? yapaca?? dü?ünülen Google Glass’a tepkiler gelmeye devam ediyor. Henüz...

 • Google Glass inceleme

  Google yine bir ilke imza att?. Bir sene önce aç?klad??? Google Glass teknolojisini New York Moda Haftas?’nda sahne alan mankenlerin üzerinde tan?tt?. Hem normal gözlük...