src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/omap_5_cikis_tarihi-300×300.jpg” alt=”” title=”omap_5_cikis_tarihi” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1290″ />

Mikro i?lemci denince akla ilk gelen üretici olan TexasInstruments, OMAP 5’i ç?karmay? planl?yor. ?u ana kadar birçok tablet ve mobil telefonlarda kullan?lan i?lemcilerin yeni serisi eskisine oranla çok daha iyi bir performans sa?layacak. OMAP 4 Galaxy Nexus gibi iyi sat?? de?eri yakalayan cihazlarda da kullan?lm??t?.

OMAP 5 i?lemcilerin ç?k?? tarihi olarak 2013’ün ilk aylar? dü?ünülüyor. Bunun tek nedeni ise Windows 8’in sürücü uyumlulu?u. OMAP 4, ?u anda Windows 8 ile uyumlu ve Windwos 8 Sürücü Belgesi imzal?. Demek ki TexasInstruments daha fazla verim al?nabilecek bir i?lemci yapman?n pe?inde. Bu kulvarda TI’?n en büyük dü?manlar? ise NVIDIA ve Samsung olarak gözüküyor çünkü onlar da kendi mikro i?lemcilerini üretmeye ba?lad?lar.


0 Yorumlar