src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/microsoft_surface_cikis_tarihi-300×164.jpg” alt=”” title=”microsoft_surface_cikis_tarihi” width=”300″ height=”164″ class=”alignnone size-medium wp-image-1293″ />

Microsoft Surface’in ç?k?? tarihi belli oldu. Microsoft taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre 26 Ekim ak?am?ndan itibaren Microsoft Surface sipari?i verilebilecek. Bu konuda en endi?eli firma ise Apple çünkü sistem olarak iPad ile çok örtü?en Microsoft Surface’in iPad sat??lar?na büyük ambargo koyaca?? dü?ünülüyor.

Biz Türkler ise 26 Ekim’de sipari? veremeyece?iz malesef çünkü Microsoft henüz ülkemize bir ofis açm?? de?il. 25 Ekim’in ak?am?nda tan?t?lacak olan Microsoft Surface’in fiyat? konusunda hiçbir aç?klama yap?lmazken gelen haberler 400 dolar civar? olaca?? yönünde. Tabi bu sat?? rakam? ve sat?? bölgesi sadece Amerika için geçerli.


0 Yorumlar