src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/windows_linux_farki.jpg” alt=”” title=”windows_linux_farki” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1286″ />

Linux’un son senelerdeki yükseli?i bo?una olmasa geek. Baz? yenilikler getiren Linux’un Windows’tan çok fazla fak? bulunuyor. Bu farkl?l?klar ço?u sizin i?inize yarasa da baz?lar? kötü sonuçlar do?uruyor. Ama bir yaz?l?mc?ysaniz Linux kullanman?z daha ak?ll?ca diyebiliriz.

Linux’ta yerel disk kavramlar? yoktur. Her ?ey bir klasörün alt dosyalar? olarak s?ralan?r. Linux’ta kay?t defterinin olmamas? da i?inizi oldukça kolayla?t?r?yor. Linux’ta istedi?iniz temay? uygulayabilirsiniz. Aç?k kaynak kodlu oldu?u için temay? ve hatta i?levleri bile de?i?tirebilirsiniz. Kötü yanlar?na de?inecek olursak pek oyun oynayabilece?inizi söyleyemeyiz çünkü oyun yap?mc?lar? genellikle Windows’a oyun üretiyor. Ama ben sadece internette dola??r, maille?irim diyorsan?z Linux tam da arad???n?z i?letim sistemi; geçebilirsiniz.


0 Yorumlar