OS X Mavericks

Apple’?n yeni geli?tirmekte oldu?u, hatta büyük ihtimal her ?eyini bitirdi?i yeni i?letim sistemi OS X Mavericks hakk?nda internete daha fazla bilgi s?zd?r?ld?. Büyük ihtimalle bugün AppStore üzerindeki yerini alacak olan i?letim sistemi Apple’?n Mac bilgisayarlar?nda bulunacak. Daha önce tüm i?letim sistemlerini ücretiyle satan Apple bu sefer da??t?m? ücretsiz yap?yor.


Mavericks’in yenilikleri

OS X Mavericks ile birlikte baz? önemli yenilikler geliyor, ancak bu konuda en büyük yenilik i?letim sisteminin performans? konusunda. Mavericks, performans ayarlama özelli?i sayesinde minimum güç tüketimini ayarlayarak daha uzun ömür sa?l?yor. Özellikle Air gibi pili çabuk bitebilen cihazlarda internette dolanmaya 1 saat, iTunes’tan video izlemeye ise 1.5 saatlik avantaj sa?l?yor.

Mavericks ile ayn? zamanda Compressed Memory, yani s?k??t?r?lm?? bellek ile daha tasarruflu bellek tüketimi yapmak mümkün. Sunumda yap?lan örnekte 4 GB’l?k RAM‘in 6 GB gibi çal?l?abildi?i belirtildi. ??lem gören belle?in yan? s?ra i?lem görmeyenlerin s?k??t?r?l?p yeniden düzenlenmesiyle birlikte bu tarz bir performans artt?r?m? olu?uyor.

Yaz?l?m?n bir di?er performans art??? ise grafiklerde ya?an?yor. Oyunlardan yaz?l?mlara kadar 1.8 kat?na kadar performans art??? söz konusu. Bu da nereden bak?lsa 2 kat?na kadar grafiklerin daha performansl? çal??abilece?i anlam?na geliyor. Yani ?u an hafiften eskiyen bir Mac’iniz varsa Mavericks ile biraz da olsa performans katabilir ve ömrünü uzatabilirsiniz.

Etiketler – Art?k tüm dosyalar? (foto?raflar, dökümanlar, videolar ve di?erleri) etiketlemek mümkün. ?stenilen renkte, istenilen isimle etiketlenen dosyalar? finder içerisinden tek t?kla bir araya toplayarak i?lemler daha da h?zlan?yor. Örne?in kitap yaz?yorsunuz ve kitab?n?zla ilgili her gördü?ünüz materyali indiriyor, kaydediyorsunuz. Bu materyaller sabit disk içerisinde nerede yer al?yor olursa olsun Finder’da ‘Kitap‘ etiketine bast???n?z ilgili tüm dosyalar bir arada gözüküyor. Ayr?ca dosyalara birden çok etiket vermek de mümkün.


0 Yorumlar