• OS X Mavericks özellikleri

    Apple’?n yeni geli?tirmekte oldu?u, hatta büyük ihtimal her ?eyini bitirdi?i yeni i?letim sistemi OS X Mavericks hakk?nda internete daha fazla bilgi s?zd?r?ld?. Büyük ihtimalle bugün...

  • OS X Mavericks Golden Master

    Mac OS X’in en son versiyonu 10.9 Mavericks geçti?imiz Haziran ay?nda bizlere sunulmu?ken sadece developer hesaplara sahip olanlara özel olarak kullan?ma aç?lm??t?. Art?k bu sistemin...