src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/windowx_8_xbox.jpg” alt=”windowx_8_xbox” width=”450″ height=”254″ class=”alignnone size-full wp-image-4226″ />

Son zamanlar?n en çok tart???lan konular?ndan birisi de Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox One’da Windows 8 uygulamalar?n?n çal??t?r?l?p çal??t?r?lamayaca??yd?. ?nternette bu konu hakk?nda birçok iddia ortaya at?l?rken son olarak Dell’den resmi aç?klama geldi. Windows 8 sistemi cihazlar?yla büyük yükseli?e geçen Dell sat??lar?n? da yükseltirken söz sahibi olmak istemi? gibi.

Dell, kendi sitesinin sat?? bölümünde Xbox One sat??lar?na ba?lad?. Çok k?sa sürede Dell’in Xbox One stoklar? bitmi? olsa da sayfas?nda yer alan uygulama bölümü dikkat çekici. Konsolun özellikleri aras?nda ”Windows 8’de sevdi?iniz favori uygulamalar?n?z? Xbox One’da çal??t?rabilir ve senkronize edebilirsiniz.” yaz?s? yer al?yor.

Xbox One’?n Windows 8 ile ne tarz bir uyumluluk sa?layaca?? henüz kesin olarak bilinmiyor. Windows 8 taban? üzerine mi One’?n yaz?l?m? geli?tirildi yoksa One için t?pk? Windows Phone gibi ayr? bir yaz?l?m m? geli?tirildi ?imdilik merak konusu. Xbox 360’ta oldu?u gibi uygulama geli?tiricilerinin ayr?ca uygulama geli?tirmesi zahmetli olaca?? için Windows 8 uygulamalar?n?n uyumlu olm ihtimali yüksek görünüyor.

Metro arayüzünün de ilk olarak Xbox 360’ta denendi?ini ve Kinect uyumlu tasarland???n? dü?ünürsek Windows 8 uygulamalar?n? da Xbox One ile Kinect arac?l???yla kullanmak mümkün gibi. Zaten Microsoft aç?klamasa da Dell’in kesinlik belirten aç?klamas? Windows 8 taban? üzerine yazd?l???n? gösteriyor.


0 Yorumlar