class=”alignnone size-full wp-image-800″ title=”outlookcom-1″ src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/outlookcom-1.jpg” alt=”” width=”550″ height=”300″ />

Dünyan?n e-mail devi hotmail.com radikal bir de?i?ikli?e gitti. Art?k hotmail.com yeni ad? olan outlook.com’u kullanacak.

96 senesinden bu yana toplam 325 milyon kullan?c?s? olan hotmail, outlook’la ara s?ra dü?en popülaritesini art?raca??ndan emin.

Outlook.com’a yeni gelen özellikle birlikte mail adresinizi Facebook ve Twitter’?n?zla ba?da?t?rabilcek, daha kolay mail atabileceksiniz. Ayr?ca facebook canl? sohbetteki arkada?lar?n?zla, outlook.com üzerinden de konu?abileceksiniz.

Hotmail 1996 y?l?nda Microsoft’tan 400 milyon dolara sat?n al?nm??t?. O alan milyonerle ise Sabeer Bhatia ve Jack Smith.


0 Yorumlar