src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/sony-tablet-1.jpg” alt=”” title=”sony-tablet-1″ width=”400″ height=”319″ class=”alignnone size-full wp-image-807″ />

Sony, Microsoft’un geli?tirdi?i tabletlere kar?? ayakta kalabilmek için bir tablet daha geli?tiriyor.

Bu tabletin daha önce ç?kacak tabletlerden daha ince ve daha iyi bir i?lemciye sahip olaca?? söyleniyor. Tablet piyasaya Xperia Tablet ad?yla ç?kacak. ?çinde wireless, bluetooth 8 MP arka kamera ve 1 MP ön kameraya sahip olacak. Tabletin en ilgi çekici yönü ise ekran boyutu. 9.4 inç olacak. Tablete misafirlerin, ba?ka ki?ilerin kullanmas? için de misafir modu eklenecek.

Tabletin Almanya’da düzenlenecek olan IFA Fuar?’nda tan?t?lmas? bekleniyor.


0 Yorumlar