src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/ouya-300×177.jpg” alt=”” title=”ouya” width=”300″ height=”177″ class=”alignnone size-medium wp-image-1753″ />

iOS ve Android i?letim sistemlerinin önüne ?u an Microsoft bile geçemiyor; Sony ne yaps?n? Adeta tüm teknoloji piyasas?n? silip süpüren Android, Apple’dan sonra Sony’nin Playstation’?n?n da sonunu getirecek gibi gözüküyor. K?sa sürede 8 milyon dolar ba??? toplayan firma sonunda oyun konsolunun sat???na ba?l?yor.

NVIDIA’n?n da yard?mlar?yla geli?tirlen OUYA oyun konsolu, Android tabanl? olacak. Ouya fiyat? 100 dolardan ba?layarak 210 dolara kadar ç?kacak. Konsolu ilk olarak ?irkete ba??? yapan ki?iler alma hakk?na sahip olacak; ard?ndan, yani Ocak aylar? gibi tüm dünyada ayn? anda sat??a sunulmas? bekleniyor. Konsol bize 1080p görüntü kalitesi sunacakken HDMI kablosu ile ekran ba?lant?s? kurulacak.


0 Yorumlar