src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/western_digital-225×300.jpg” alt=”” title=”western_digital” width=”225″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1760″ />

Western Digital, hard disk sektörünün en geli?mi? firmalar?ndan biri olarak senelerdir büyük konumunu sürdürmeyi iyi biliyor. ?irket, geçti?imiz aylarda bizlere bir plaka içerisinde 1 TB saklama i?lemi yapabildiklerini belirtmi?ti. Bu plakalar? 5200 ve 5900 aras? RPM de?eri ile döndüren Western Digital’dan yeni bir haber daha elimize ula?t?.

Western Digital, yapt??? aç?klamada 2013 y?l?n?n son aylar?nda bizlere tek plakada 1.25 TB alan sa?layan hard disklerini satacaklar?n? belirtti. Yani bu da demek oluyorki dört plakadan olu?an bir hard disk ile 5 GB kapasiteli bir disk elimize geçmi? olacak. Yeni ç?kacak olan modellerin ad? WD Green 4TB ve WD Red 4TB olacak. Bunlar 4 terabytel?k modeller olacakken 5 terabytel?klar da WD Green 5TB (WD50EZRX) ve WD Red 5TB (WD50EFRX) adlar?yla bizlere sunulacak.


0 Yorumlar