• Ouya fiyatı

    iOS ve Android i?letim sistemlerinin önüne ?u an Microsoft bile geçemiyor; Sony ne yaps?n? Adeta tüm teknoloji piyasas?n? silip süpüren Android, Apple’dan sonra Sony’nin Playstation’?n?n...

  • Ouya Konsol

    Ouya, yeteri kadar ba??? toplad?ktan sonra sonunda ön sipari? al?mlar?n? açt?. Teknoloji baz?nda en çok desteklenen ikinci proje olma özelli?ini ta??yan Ouya’n?n yap?m projesi, geli?im...