src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/sony-muzik-katalogu-yandex-300×198.jpg” alt=”” title=”sony-muzik-katalogu-yandex” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-1001″ />

Zaten aylard?r bünyesinde online olarak müzik dinleme özelli?ini bulunduran Yandex, ?imdi bu özelli?ini daha kapsaml? hale getirdi. Arama sonuçlar?ndan dinleyebildi?imiz müziklere Sony Müzik ad? alt?nda ç?km?? binlerce parça da eklendi. Eklenen ?ark?lar?n toplam? 200 bin tane.

E?er siz de Yandex arama motoruna bir ?ark?n?n ismini yazarsan?z ilk önce bir linkle kar??la??yorsunuz. E?er Yandex kaynakl? o linke t?klarsan?z ba?ka bir sayfaya yönlenmeden arama motoru üzerinden müzi?i dinleyebiliyorsunuz. Sony müzik listesinin de ar?ive eklenmesiyle ?u an 2.5 milyondan fazla ?ark?y? Yandex üzerinden dinleyebileceksiniz. Ayr?ca bu eklenti Michael Jackson’?n do?um günü an?s?na yap?ld?. Yandex üzerindeki ?ark?lar da 246 KBps kalitesinde.


0 Yorumlar