src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/Panasonic-Lumix-FT5-300×219.jpg” alt=”” title=”Panasonic Lumix FT5″ width=”300″ height=”219″ class=”alignnone size-medium wp-image-2063″ />

CES 2013, bize yeni y?l?n teknolojik nimetlerini sunmaya devam ediyor. Birçok ilkin tan?t?ld??? fuarda tüm firmalar daha çok dikkat çekebilmek için ellerinden gelenleri artlar?na koymuyorlar. Panasonic de fuarda yeni foto?raf makinesi Lumix FT5’i tan?tt?. Lumix FT5’i di?er foto?raf makinelerinden ay?ran özelli?i anl?k foto?rafç? olman?z? sa?lamak.

Bu foto?raf makinesi o kadar dayan?kl? ki iki metreden dü?se ya da on üç metre derinlikte bir suya girse bile çal??maya devam ediyor. 16.1 MP görüntü kalitesine sahip olan Panasonic Lumix FT5 bu özelli?iyle Full HD video kayd? ?ans? tan?rken wifi özelli?iyle de farkl? bir opsiyon sunuyor. Henüz fiyat? kesinle?meyen Panasonic Lumix FT5’in ne zaman piyasaya sürülece?i de kararla?t?r?lmad?.


0 Yorumlar