panasonic_Toughpad 4K

2013’ün ilk döneminde tan?t?lan ancak aradan bir sene geçmesine ra?men halen sat??a sunulmayan, birçok aksakl?kla kar?? kar??ya kalan Panasonic Toughpad 4K için art?k çok k?sa bir zaman kald?. Dudak uçuklatan fiyat?yla ilk önce Amerika’da yerini alacak olan tablet bir ilkin de alt?na imza at?yor. Henüz 4K teknolojisi televizyonlara bile tam anlam?yla gelmemi?ken Panasonic Toughpad 4K bizlere 4K kalitesinde görüntü sunacak. Panasonic Toughpad 4K fiyat? 6 bin dolar aç?klan?rken teknik özellikleri göz dolduruyor.

4K ekrana sahip ilk tablet olan Toughpad 4K’n?n iki farkl? sürümü mevcut. ?lk sürüm 1.9 GHz h?z?nda çal??an ?ntel i5 i?lemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GT745M grafik kart?ndan gücünü al?yor. ?kinci model ise ?ntel i7 i?lemcisini, 16 RAM ve Nvidia Quadro K1000 grafik kart? ile güçlendiriyor.

Fiyatlar? Dudak Uçuklat?yor

Piyasadaki en güçlü tabletlerden birisi olan Panasonic Toughpad 4K’n?n i5 i?lemcili ilk modeli 6000 USD fiyat etiketine sahipken, daha profesyonel ve güçlü olan i7 i?lemcili model 7000 USD’dan sat??a ç?kacak.

Profesyonel Ajanslar Hedefleniyor

Özellikle reklam ajanslar? ve üst düzey grafik, video düzenleme i?leri ile u?ra?an ?irketleri hedefleyen Toughpad 4K, baz? teknoloji merakl?lar?n?n da ilgisini çekmi? durumda. Cihaz?n ülkemizde sat??a sunulup sunulmayaca?? henüz bir netlik kazanmad?


0 Yorumlar