src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Panasonic-Toughpad-UT-MB5.jpg” alt=”Panasonic Toughpad UT-MB5″ width=”450″ height=”277″ class=”alignnone size-full wp-image-4427″ />

Önümüzdeki aylarda yeni tabletini sat??a sunacak olan Panasonic, tabletin detaylar?n? ?imdiden bizle payla?t?. Mükemmel bir monitöre ve görüntü kalitesine sahip olan Panasonic Toughpad UT-MB5 tasar?m?n?n yan? s?ra teknik özellikleriyle de üst düzey kullan?c?n?n ihtiyaçlar?n? kar??layabiliyor. Panasonic Toughpad UT-MB5 fiyat? olarak 5 bin 999 dolar aç?kland? ve aç?kças? Türkiye’ye gelmesini de beklemiyoruz.

Magnezyum ala??m ve güçlendirilmi? fiberglas malzeme kullan?lan Toughpad, 2,35 kg ve 12,5 mm kal?nl???nda. Tablet, özel tutma yerleri sayesinde kaym?yor. Hastanelerde, galerilerde, müzelerde, sanayi tesislerinde ve in?aat alan? gibi yerlerde kullan?lmas? dü?ünülen Toughpad, IPS dokunmatik ekran?yla kullan?lan Pixel Perfect kalemiyle geliyor.
Panasonic,Toughpad,tablet,UT-MB5,Windows 8,4K
1.9 GHz h?z?nda Intel Core i5 i?lemcisi bulunan dev tablet, Windows 8.1 i?letim sistemiyle gelecek. 256 GB SSD hard drive 8 GB RAM’i bulunan Toughpad, ayn? zamanda NVIDIA GeForce 745M grafik i?lemci birimi kullan?yor. Üç adet USB 3.0 giri?i, SDXC kart yuvas? ve HDMI giri?i de di?er cihazlarla uyumunu kolayla?t?r?yor.

Photoshop gibi i? dünyas?n?n s?kça kulland??? uygulamalar? gitti?iniz her yerde farkl? bir ?ekilde kullanma imkan? sunacak Toughpad, i? dünyas?n?n sevilen ak?ll? ekranlar?ndan olabilir.


0 Yorumlar