Playstation 4

Tam bir ay sonra sat??a sunulacak olan PlayStation 4’ten ç?k?? videosu sonunda geldi. Avrupa için yay?mlanm?? olan ç?k?? videosunda yeni oyun konsolunun özelliklerine de?inilmiyor; daha çok sinematik bir fragman olmu?. Fiyat?yla ve Xbox One’a göre daha iyi olan özellikleriyle tüm oyuncular? cezbeden PlayStation 4’ün ve Sony’nin bu trailerla birlikte ?ans?n? daha da fazla art?rd???n? söyleyebiliriz.

Oyun severlerin ve bizleri takip edenlerinde bilece?i üzere, Sony Türkiye geçti?imiz günlerde yapt??? aç?klamayla Playstation 4’ün Türkiye’de 13 Aral?k’ta sat??a sunulaca??n? aç?klam??, konsolun fiyat?n?n ise 1399 TL olaca??n? belirtmi?ti.

Sony’nin yeni nesil konsolu her ne kadar ülkemizde 13 Aral?k’ta sat??a sunulacak olsa da, konsolun Avrupa ç?k??? 29 Kas?m’da gerçekle?ecek. Sony, yeni nesil konsolunun piyasaya sürülmesine say?l? günler kala, Playstation 4’ün hit oyunlar?n?n ön planda oldu?u ilginç bir ç?k?? videosu yay?nlad?. ??te Sony PlayStation 4 için yay?mlanm?? olan ç?k?? fragman?, bol keyifli seyirler diliyoruz.

Sony, bu ç?k?? videosunda sadece kendi stüdyolar?n?n geli?tirdi?i oyunlara yer vermek yerine Ubisoft ve Electronic Arts gibi üçüncü parti geli?tiricilerin oyunlar?na da yer vermi?. Özellikle Watch Dogs’un bu ç?k?? videosunda bir hayli ön planda oldu?unu söyleyebiliriz.

Bakal?m Playstation 4, ezeli rakibi Xbox One’? sat?? rakamlar? baz?nda devirmeyi ba?arabilecek mi? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar