• Yeni konsollar ne kadar sattı

  Geride b?rakt???m?z sene ç?k???n? gerçekle?tiren yeni nesil konsollar olumsuzdan çok olumlu yorum alarak ne kadar nokta at??? yaparak ç?k?? yapt?klar?n? gösterdiler. Ülkemizde PlayStation Xbox’a oranla...

 • Sony, Gamescom 2014’te de sevindirdi

  Geride b?rakt???m?z gün ba?layan Gamescom Fuar?, yine oyun ve teknoloji dünyas?n?n en büyük yeniliklerini içinde bar?nd?racak gibi gözüküyor. ?lk günden çok önemli aç?klamalar ve yeni...

 • Sony, PS4 ile Çin pazarına giriyor

  2000 y?l?nda Çin hükümetinin getirmi? oldu?u yasakla birlikte ülkedeki PlayStation sat??lar? durdurulmu?tu. Çocuklar?n ve gençlerin ak?l sa?l???n? bozma tehlikesi bulunan PlayStation oyun konsollar?n?n ülke genelinde...

 • Geliştiricilerden oyun itirafları

  Yeni nesil oyun konsollar? geçti?imiz aylarda sat??a sunulmu?, büyük ilgi görmü?lerdi. Hatta PlayStation 4 ?u anda büyük bir stok sorunu ya?amakta yabanc? ülkelerde. Buna ra?men...

 • PS4 Satış Rakamları

  Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsol PlayStation 4 sat?? rakamlar? için CES 2014’te Sony taraf?ndan resmi bir aç?klama geldi. Daha...

 • PS4 için iddialı açıklamalar

  Uzun süredir beklemi? oldu?umuz PlayStation 4, 29 Kas?m tarihinde Amerika’da sat??a sunulmu?tu. Ülkemize de geçti?imi cuma gününde giri? yapan yeni nesil oyun konsolu her ç?kt???...

 • PlayStation 4 üretimi yetişmiyor gibi

  Geçti?imiz cuma günü Türkiye’de de sat??a sunulan Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 sat?? de?erlerini mükemmel seviyede tutmaya devam ediyor. ?lk ç?kt??? gün hem...

 • PlayStation 4 Metal kasa ile tanıştı

  Geride b?rakt???m?z ay sat??a sunulmu? olan PlayStation 4 için ilk kullan?c? tasar?mlar? ortaya ç?kmaya ba?lad?. Oyun konsolunun tasar?m? bizlere henüz sunulmadan birçok prototip gelirken oyunculardan...