src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/android_china.jpg” alt=”android_china” width=”450″ height=”247″ class=”alignnone size-full wp-image-4480″ />

Çin’de dünyan?n en h?zl? Android i?letime sahip olan telefonu geli?tirilmekte. Vivo adl? bir telefon firmas? taraf?ndan geli?tirilmekte olan Xplay 3S sunacak oldu?u özelliklerle ?imdiden tüm dünyan?n dikkatini çekerken 2K kalitesiyle bir görüntü sunacak. Snapdragon 800 yongas?n? kullanacak olan telefon farkl? bir mimari izleyecek, hiç de?ilse aç?klanan bilgi bu.

Her ne kadar iddia a?amas?nda olsa da gerçekle?mesi an meselesi olan Vivo Xplay 3S, 2.3 GHz h?z?nda çal??an Snapdragon 800 i?lemcisi olan 8974AB ile donat?l?yor.

Çipsetin içine bakt???m?zda 550 MHz h?z?nda çal??an Adreno 330 grafik birimi, 933 MHz h?z?nda çal??an 3 GB DDR3 RAM, 463 MHz h?z?nda ISP ünitesine yer verildi?i görülüyor.

Xplay 3S sadece donan?m?yla de?il, kulland??? ekranla da ilklerin ismi olacak. Cihaz üzerinde 2560 x 1440 piksel çözünürlü?ünde 5.5 ya da 5.7 inçlik ekran kullan?lacak. Bu çözünürlük 2K diye kabul edilirken, ak?ll? telefonlar?n 4K’ya yakla?t??? bir döneme girmi? bulunuyoruz.

3000 mAh batarya ile gelecek olan cihaz, bakal?m pazara bu özelliklerle mi ç?kacak? E?er bu özelliklerle donat?l?rsa, Çinli üreticilerin, büyük firmalar? ciddi bir ?ekilde zorlad??? hatta geçti?i dönemlerin de geldi?ini görece?iz.


0 Yorumlar