PlayStation 4 Yan?nda 18 Uygulama, 15 Kas?m Cuma günü Amerika’da PlayStation 4 resmi olarak sat??a ç?karak ilk ç?kan yeni nesil konsol oldu. Ertesi hafta, 22 Kas?m’da Xbox One hem Amerika hem de Avrupa’da piyasaya sürülerek yeni neslin di?er kanad?n? tamamlam?? oldu. Bu Cuma ise s?ra yeniden PlayStation 4’te.

PlayStation 4, Avrupa’da resmi olarak bu Cuma günü sat??a ç?kacak. Cuma’n?n bir di?er önemi ise Black Friday olmas?. Yani al??veri? ç?lg?nl???n?n dibine vurulaca??, indirimlerin havada uçu?aca?? gün. Türkiye hariç Avrupa’n?n birçok ülkesinde PlayStation 4, bu Cuma piyasaya ç?kacak. Ülkemizde ise daha önceden de belirtti?imiz gibi 2 hafta sonras?nda, 13 Aral?k’ta raflardaki yerini alacak.


0 Yorumlar