src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/steam_box.jpg” alt=”steam_box” width=”640″ height=”360″ class=”alignnone size-full wp-image-4608″ />

Bir hafta içerisinde üç farkl? yeni cihaz?n birden tan?t?m?n? gerçekle?tirerek dünyada büyük ses getiren Valve’dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yak?n zamanda sat??a sunulacak olan Steam Box fiyat? sonunda iBuyPower üzerinden belli oldu. Teknik özellikleriyle sevindirdi?ini söyleyebilece?imiz yeni oyun konsolu bakal?m PlayStation ve Xbox gibi devlere kafa tuabilecek bir kapasitede mi?

Steam Box ile ilgili ilk somut hamle ise geçti?imiz günlerde iBuyPower’dan gelmi?ti. iBuyPower, Gordon ve Freeman ismini verdi?i Steam Box cihazlar?n?n teknik detaylar?n? oyun severlerle payla?t?.

iBuyPower yetkilileri iki Steam Box’ta da teknik donan?m aç?s?ndan bir farkl?l?k olmayaca??n?n alt?n? çizerken, isim farkl?l???n?n cihaz?n renklerinden dolay? oldu?unu belirttiler.

iBuyPower’dan gelen bilgilere göre Steam Box fiyat? 499 dolardan sat??a sunaca?? Steam Box’ta çok çekirdekli AMD i?lemci, AMD Radeon R970 ekran kart? ve 500 GB’l?k HDD bulunacak. Ayr?ca iBuyPower’?n Steam Box kutusunda birde Steam Controller bulunacak.

Bu fiyat?, yeni nesil konsollarla kar??la?t?rd???m?zda, 500 dolar?n biraz fazla kaçt???n? söylemek mümkün. Steam Box’?n fiyatlar? bu seviyelerde olursa, yeni nesil konsollar?n kar??s?nda pek direnebilece?ini sanm?yorum.


0 Yorumlar