src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/popcorn_maker.jpg” alt=”” title=”popcorn_maker” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1608″ />

Popcorn Maker, Firefox’un geli?tiricisi Mozilla taraf?ndan yak?n bir tarihte internet piyasas?na sunulacak bir video yaz?l?m?. Bu yaz?l?m sayesinde art?k siyah ekran?n üstünde oynayan videolar? de?il, daha dinamik ve daha göze çarpan videolar? görece?iz. Henüz verilen bilgi bu kadar.

Konu hakk?nda Mozilla’dan gelen aç?klamalar di?er ?irketleri kötülemek üzerine olsa da iyi tuttu?u taraflar? da var. Google Chrome’un ard?ndan IE’?n da iyi bir yaz?l?mla gelmesi Firefox’u iyice dü?ürmü?tü ve anla??lan Mozilla böyle bir yola ba?vurmu?. Bu video sistemi neredeyse tüm diller üzerinde uygun olacak. HTML5 ve Youtube gibi özel sistemler de buna dahil. Ama tabi YouTube, Popcorn Maker kullan?r m? oras? belli olmaz.


0 Yorumlar