src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/transced_hub3-300×222.jpg” alt=”” title=”transced_hub3″ width=”300″ height=”222″ class=”alignnone size-medium wp-image-1605″ />

USB ço?alt?c?lar bugüne kadar bize çok yard?mc? oldu. Masaüstü kullan?c?lar?n?n pek i?ine yaramayan bir donan?m olsa da laptop kullan?c?lar? için vazgeçilmez bir cihaz oldu?unu söyleyebiliriz. E?er siz de laptop kullan?c?s? iseniz bu durumu en iyi bilenlerden birisinizdir zaten.

?lk önce sizlere Transcent HUB3’yi tan?tal?m. Bu cihaz sayesinde bir USB giri?inizi dört giri?e ç?kartabilirsiniz. Ayr?ca bu donan?m?n bir ba?ka güzel özelli?i de bulunuyor. Transcent HUB3 sayesinde iPad’ini daha çabuk ?arj edebilirsiniz. Bunun için özel bir sistem geli?tiren yaz?l?mc?lar cihaz? ülkemizde otuz be? dolar gibi cuzi bir fiyattan sat??a sunuyorlar.


0 Yorumlar