src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/ps4_apu.jpg” alt=”” title=”ps4_apu” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2489″ />

PlayStation 4 bizlere k?smen tan?t?lal? 2 hafta gibi bir süre oldu ve o günden bu güne konu?ulan ve dikkat çeken en büyük özelliklerinden biri konsolun i?lemcisi. Oyun sektörünün gelmi? geçmi? ve belki de gelecek uzun bir dönemin en iyi i?lemcisine sahip olan PlayStation 4, AMD markal? bir i?lemci kullan?yor. AMD’den gelen bilgilere göre bu i?lemcinin bir benzeri de PC’ler için geli?tirilecek. Farkl? bir APU sistemine olan PlayStation 4 i?lemcisi kadar performans alamayacak olsak da yeni ç?kacak olan i?lemcinin piyasada bulunan neredeyse tüm i?lemcilerden iyi olmas? bekleniyor.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan AMD’nin Pazarlama Müdürü John Taylor, PS4’te bulunan modelin biraz daha küçü?ünü bilgisayarlar için geli?tireceklerini resmi olarak aç?klad?. Ama yap?lan aç?klamada sa?lanan performans?n PlayStation 4 ile kesinlikle ayn? olmayaca?? da belirtildi. Bundan sonra beklenen haber ise yak?n zamanda Microsoft’tan gelecek. Tahmini özelliklere bak?lacak olursa PlayStation 4 ?u anda Xbox’? sollam?? durumda ama Microsoft’tan gelen resmi haberleri beklemekte fayda var. Yeni Xbox’?n Nisan’?n ilk günlerinde tan?t?lmas? beklendi?ini dün sizlere yazm??t?k.


0 Yorumlar