src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/Sony-Xperia-L-291×300.png” alt=”” title=”Sony Xperia L” width=”291″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2486″ />

Sony geçti?imiz ay yapt??? aç?klamasanda art?k giri? ve orta seviyede telefon üretmeyeceklerini, yo?unluklar?n? üst düzey telefonlara vereceklerini aç?klam??t?. Bu geli?menin ard?ndan Xperia Z ve Xperia ZL bizlerle bulu?turulmu?, çok da iyi tepkiler alm??lard?. ?imdi yeni bir telefonu daha ç?karmaya haz?rlanan firma bu sefer dü?ük seviyede telefon ç?kar?yor ama Sony’nin aç?klamas?nda da belirtti?i gibi dü?ük seviyeli telefonlar bile çok iyi özellikler bar?nd?r?yor. Bu konudaki ilk haberler Xperia Blog’dan geldi. ??te yeni Sony Xperia L fiyat? ve özellikleri.

Telefon 1 GHz’l?k çift çekirdekli i?lemci ile çal??acak. Bunun yan? s?ra ne kadar ram kulland??? henüz aç?klanm?? veya s?zd?r?lm?? de?il. Telefon 4 inç boyutunda olan ekran?yla 480×854 çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunacak. Telefonun üzerinde hiçbir fiziksel tu?un yer almas? beklenmezken i?letim sisteminin de Android 4.1.2 Jelly Bean olmas? büyük ihtimal gibi gözüküyor. 8 GB dahili haf?za ile sat??a sunulacak olan telefonun haf?zas?n? MicroSD haf?za kartlar?n?z ile art?rabileceksiniz. Sony Xperia L fiyat? heniz aç?klanm?? de?il, ancak 400 dolar civar?nda seyretmesi bekleniyor.


0 Yorumlar