src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/ps41.jpg” alt=”ps4″ width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-5104″ />

2014’e girmeden sat??a sunulan ve sat???n ilk saatinde tüm stoklar?n tükendi?i aç?klanan Sony PlayStation 4 için kullan?c?lar? üzen haberler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde geçti?imiz haftalarda 1.399 TL’lik fiyat?yla sat?lmaya ba?lanan PS4, yeni stoklarla birlikte yeni fiyat?yla sat??a sunulacak. Gelen bilgilere göre PS4’ün yeni fiyat? 1.550 TL oldu.

Bunun üzerine Sony, ikinci parti mallar?n Ocak ay?n?n sonlar?na do?ru gelece?ini söyleyerek oyuncular? bu konuda sab?rl? olmaya ikna etmi?ti. Nitekim son haftalarda geli?en baz? siyasi olgular yüzünden dolar?n tavan yapmas?, baz? oyun severleri de konsol ve oyun fiyatlar? konusunda derin dü?üncelere itti.

Sony bu dalgalanmalar?n PlayStation 4 ve oyun fiyatlar?na yans?mayaca??n? söylese de Teknosa ve Mediamarkt PlayStation 4’ün fiyat?n? 1550 TL’ye yükseltti.

Buna kar??n Sony Center ve Bimeks gibi ma?azalarda konsolun sat?? fiyat? hala 1399 TL seviyelerinde. Tabi hali haz?rda elde bir konsol yok. Bunlar sadece ?u an ki sat?? fiyatlar?. Yar?n bir gün Türkiye’ye PlayStation 4 tekrardan giri? yapt???nda, Sony Center ve Bimeks hala bu fiyatlarda ?srarc? olur mu oras? bir muamma. Yine de bekleyip görece?iz. Lakin, PlayStation 4’ün fiyat?n?n her an yükselebilece?i de inkar edilemez bir gerçek.


0 Yorumlar